Amix Turnov

O tom, jak je svět malý jsme se přesvědčili na Veletrhu Brau 2019, kde nás navštívili na stánku
pracovníci firmy Amix Turnov, jinak vzdáleného od nás pouhých 70 kilometrů, s požadavkem
na dodávku technologie přípravy , sycení a stáčení energetických nápojů. Z původní,
výkonově a technologicky poněkud rozsáhlejší poptávky se nakonec v první fázi vyklubala naše
osvědčená technologie se saturátorem BC 30 Vario, evakuačním zařízením EV 30 a mobilní
elektricky vyhřívanou sanitační jednotkou ve spojení s rotačním plničem plechovek Raveco.
Věříme, že druhá fáze, jejíž součástí může být i naše procesní technologie přípravy nápojů
včetně přípravy a dávkování komponent, centra přípravy nápojů v inertní atmosféře a dalších
technologických dílů umístěná spolu se stávající technologií v nových prostorech na sebe nedá
dlouho čekat.