Andree ohřívač

Červenec 2022 Andree Ohřívač
Dodávka ohřívače HF 10P představuje druhou etapu modernizace provozu výroby sirupů ve firmě Andree + Andree, kdy byl stávající systém ohřevu různě velkých dávek sirupů ohříván neekonomicky v duplikátorovém tanku se všemi nevýhodami s tím spojenými, zvláště při požadavku na výrobu rychle se měnícího sortimentu s malými dávkami. Nové zařízení je mobilní, umožňuje minimalizovat trasy určené k dopravě produktu, zajišťuje automatické procedury sanitace, proplachu, jednorázového i kontinuálního ohřevu různého množství produktu již od 30 litrů nepřímým elektrickým ohřevem přes výkonný rozebíratelný výměník s regulací pozitivního tlakového spádu mezi produktem a otopným okruhem a to se zcela nezávislým nepravidelným odběrem. Zařízení je použitelné jak na sirupy,., tak na ovocné šťávy a podobně ve spojení s plněním obalů včetně obalů typu Bag in Box. Časové, materiálové a energetické nároky jsou s původním řešením nesrovnatelné