BC30 + BF15- Pivovar Tambor

Jedna z mála instalací v České republice se nám podařila v královédvorském soukromém pivovaru. Cílem technologie bylo zaručit kvalitu a stabilitu piva ve stáčírně vzdálené od přetlačných tanků pivovaru a umožnit i výrobu dalších typů nápojů.