Bubblejoy Mixer 40 a CIP stanice

Po volbě vhodného technologického řešení a byla do nových prostor v Bruntále dodána firmě Bubblejoy kompletní technologie přípravy jemně syceného nápoje s obsahem ovocných kuliček, a to ve spojení se spolupracujícími firmami dodávajícími vystřikování lahví, dávkování kuliček, plnění, uzavírání a následné balení. Technologie je z našeho pohledu zajímavá i tím, že se jedná o nejmenší komerčně dodávaný výrobník nápoje a sanitační jednotku vyhřívanou elektricky.