BC30 + BF30 PALL + BT30+ systém dopravy piva – Four Pines Brewery, Manly

Instalovat linku ve vzdálenosti 150 m od pivovaru a tankovny je vždy trochu náročnější úkol. Do pivovaru v Sydney jsme dodali kompletní komunikující systém včetně saturátoru s měřením obsahu oxidu uhličitého a vyrovnávacího tanku s řízením dopravy piva. Cílem bylo maximálním způsobem eliminovat ztráty plynu, produktu a médií. Systém je navíc připraven pro dodatečnou montáž plniče kegů. Výsledkem je i nová generace saturátoru BC30 model 2015, který má rozšířený SW a je na vyšší úrovni jednak řízení, jednak nastavení jednotlivých receptur tak, aby byl schopen postihnout i odlišnosti ve vstupních produktech.