BC30 + CIP 5SA – Breakside Brewery, Portland, Oregon

Další aplikace systému v Portlandu, tentokráte s vyšším výkonem a saturátorem včetně kontinuálního měření obsahu oxidu uhličitého. Standardní aplikace se standardními výsledky.