BC60 + BF60 – Branded Drinks

Na základě požadavku na zvýšení kapacity plněných produktů byl pro tohoto známého bottlera na pomezí Anglie a Walesu dodán nový saturátor s filtrací.