Šťastné vinařství, Blučina

Těší nás vzrůstající zájem vinařů o naše mnoho let ( více jak 30 ) let vyráběné zařízení typu CW , které bylo vyvinuto původně právě pro přípravu a plnění sycených vím. Přestože těchto strojů bylo za ta léta vyrobeno a dodáno do celého světa na různé aplikace včetně výzkumu a vývoje několik set, je pro nás návrat k původnímu účelu … Číst dál

Pivovar Glock, Svachova Lhotka

I malé pivovary již nějakou dobu pošilhávají po výrobě nealkoholicjkých či míšených alkoholických nápojů a plnění do lahví či KEG sudů. Ukázkou takové aplikace je dodávka zařízení CW 400 vario do Svachovky. Osvědčená technologie přináší okamžitý benefit.

Kofola Krnov druhá fáze

Po úspěšném spuštění technologie v první fázi jsme tuto technologii doplnili o centrum přípravy nápojů s chlazením 2xBT50 CH. Jedná se o dvojici přetlakových tanků s hydromechanickým mícháním a příslušenstvím pro dávkování komponent, včetně chlazení. Centrum umožňuje přípravu nápojů v ochranné atmosféře CO2 a to ve spolupráci s BC30 Vario, komunikující automaticky se systémem v době přípravy a dávkování odvzdušněné vody. Chlazení zajišťuje udržení teploty nápoje … Číst dál

Kofola Krnov první fáze

Po několikaměsíčních přípravách byla v Kofole a.s., provoz v Krnově spuštěna do provozu první realizační fáze – malá linka se saturátorem BC 30 Vario pro sycení a stáčení Cideru a míchaných ovocných nápojů do skleněných lahví. Od roku 2006, kdy byla podobná linka prvně dodána do pivovaru Bth Ales poblíž Bristolu, UK, byla tato osvědčená kombinace systému centrálně řízeného … Číst dál

Dobrá Voda

O tom, že při výrobě výrobníků nápojů dochází každoročně s novým modelem i k zvýšení užitných vlastností jako výsledku dlouhodobého vývoje a provozních zkušeností s danými zařízeními, na které se v naší republice jako jedna z velmi málla firem specializujeme již více než 30 let není pochyb. Stávající zákazníci nás proto čas od času osloví s požadavkem na upgrade staršího stroje tak, aby byla … Číst dál

Verdant Brewing

V únoru se podařilo po mnoha měsících usilovné práce dodat do Firmy Verdant Brewing, Falmouth, UK unikátní a bohužel prozatím jedinou na světě funkční sestavu sytému průtočné saturace BC 30 Vario s kontinuálním měřením obsahu CO2 ve spojení s plničem Canpro osazeným naším ventilovým uzlem a mobilní sanitační jednotkou. Celek tvoří spolu s depaletizátorem plechovek a dopravníkovým systémem unikátní automatickou linku pro … Číst dál

Skinny Drinks

Ve spolupráci s naším partnerem, firmou Moravek International Limited jsme dodali kompletní technologii pro přípravu light nápojů do firmy Skinny Drinks. Technologie podobná technologii pro firmu Tambor dodané před několika lety do Čech umožňuje přípravu light nápojů s použitím stroje BC30 pro odvzdušnění a saturaci ve spojení s tankem pro přípravu nápoje a centrem přípravy a dávkování komponent do tanku. Nápoje … Číst dál

Parrotdog Brewery

Parrotdog Morávek CFT, Hradec Králové

Velmi neobvyklou instalací z hlediska vlastního uvedení do provozu je dodávka kompletní linky kombinující sycení a plnění piva do lahví a do KEG sudů. Kompletní linku u nás před dodávkou vyzkoušenou v továrním nastavení si totiž zákazník dle dodaných výkresů a dokumentace ustavil, smontoval a také rozběhl ve vlastní režii. Bylo zajímavé si se zákazníkem vyměnit zkušenosti a zodpovědět cílené dotazy a zároveň zjistit … Číst dál

Panhead Brewery – aplikace na lahve

Panhead Morávek CFT, Hradec Králové

Další aplikací našeho zařízení na novozélandském trhu je dodávka tří kusů saturátorů piva jedinému zákazníkovi – Panhead Brewery sídlícího nedaleko Wellingtonu První ze strojů je zařazen do linky pro plnění piva se starším plničem jiného výrobce I přes limitní podmínky se v prvních směnách podařilo dosáhnout velmi dobrých výtěžností Zákazník ocenil hlavně kvalitu produktu zachovávající výrazné aroma.

Panhead Brewery – aplikace na kegy

Další aplikací v Panhead Brewery na Novém Zélandu je dodávka strojeBC30 pro linku na plnění KEG sudů. V době uvedení do provozu se podařilo dosáhnout dokonce výkonu převyšujícím téměř o 10% garantované maximální hodnoty dle smlouvy, a to při zachování tradičně vysoké kvality dosycovaného piva.