Enfield

Na tomto projektu , který obsahoval kompletní dodávku pivovaru a lahvárenské linky včetně technologie studené sterilizace , sycení a plnění piva do lahví jsme se podíleli spolu s firmou ABUK, která též celou akci koordinovala. Výsledkem spolupráce je ucelená reference s výsledky maximální výtěžnosti a reprodukovatelnými výsledky výroby včetně minimalizace ztrát. Věříme, že spojení pivovaru a procesní technologie s nedalekým velkým obchodním uzlem cash and carry bude jistě znamenat výhodu oproti konkurenci.