Kanto Brewing Manilla

Jak ukazuje tato ucelená instalace , ne všichni zákazníci chtějí a mohou řešit sterilizaci jejich produktu pomocí sterilní filtrace. Tento známý fakt byl důvodem proč jsme před lety doplnili naši stavebnicovou technologii o in line průtočnou pasteraci . Tato linka, která má velmi vysokou variabilitu výroby a dálkovým přístupem obsahuje nejen technologii pro dosycování a studenou sterilizaci, ale též průtočnou pasteraci , přičemž technologické komponenty je možno řadit podle potřeby od sterilace piva před sycením do tanku po kompletní technologický proces v jednom kroku, tedy od nesterilizovaného , piva před sycením až po naplněné dosycené sterilizované pivo v lahvích. Dodávka včetně příslušné sanitační jednotky určené pouze pro sanitaci linky nám dává výhodu nezávislosti a jednoduchého uvedené do provozu.