Mobilní ohřívač pro horký rozliv HF 10 P

Ohřívač HF 10 P Mobile Mobilní zařízení, umožňuje minimalizovat trasy určené k dopravě produktu, zajišťuje automatické procedury sanitace, proplachu, jednorázového i kontinuálního ohřevu různého množství produktu již od 30 litrů nepřímým elektrickým ohřevem přes výkonný rozebíratelný výměník s regulací pozitivního tlakového spádu mezi produktem a otopným okruhem a to se zcela nezávislým nepravidelným odběrem. Zařízení je použitelné jak na sirupy,., … Číst dál

Kontinuální příprava
tekutého cukru

kontinuelní rozpouštění cukru Morávek CFT s.r.o. Hradec Králové

Zařízení je určeno ke kontinuálnímu rozpouštění krystalu ve studené nebo předehřívané vodě a následné filtraci produktu před dopravou do pasterizačního zařízení, případně do místa spotřeby. Zařízení je schopno přípravy tekutého cukru o refrakci nepřevyšující 65 Brix pro vodu o teplotě 20 °C a 70 Brix pro předehřátou vodu. Centrum se skládá z rozpouštěcího tanku, ventilového uzlu včetně rozdělovací desky, cirkulačního čerpadla, … Číst dál

Dávková příprava
tekutého cukru

dávkové rozpouštění cukru Morávek CFT, Hradec Králové

Zařízení je určeno k automatické dávkové přípravě tekutého cukru rozpouštěním krystalu ve vodě, následné filtraci a chlazení vyrobeného tekutého cukru při dopravě do místa spotřeby. Umožňuje přípravu tekutého cukru až do refrakce 75 Brix, teplota rozpouštění je nastavitelná v rozsahu 80 až 95 °C. Technologicky je zařízení koncipováno jako jednoplášťový izolovaný rozpouštěcí tank, vybavený cirkulačním okruhem s čerpadlem, filtrací, tepelným výměníkem, … Číst dál

Příprava a dávkování
komponent

příprava a dávkování komponent Morávek CFT, Hradec Králové

Zařízení je určeno pro rozpouštění sypkých komponent sirupů ve vodě, k jejich úchově a dávkování do tanků sirupárny, zároveň slouží i k dávkování tekutých komponent do sirupárny. Všechny procedury – tj. napouštění a ohřev vody, míchání a dávkování s výjimkou vlastní manipulace se sypkými komponentami probíhají automaticky, bez zásahu obsluhy. Dávkovač je použitelný pro všechny běžně používané krystalické a práškové komponenty, jako je kyselina … Číst dál

Sirupárna – centrum přípravy
sirupu z komponent

sirupárna Morávek CFT, Hradec Králové

Zařízení pro přípravu sirupů je určeno ke směšování tekutého cukru, popřípadě vody a umělých sladidel s ostatními komponentami sirupů. Zároveň slouží k dopravě hotových sirupů do místa spotřeby, může být použito jak pro výrobník nápojů, tak pro plniče sirupu nebo pasterační zařízení. Zařízení je možné rovněž využít pro přípravu ovocných šťáv se sedimentujícími částicemi a jiných nesycených nápojů. Technologicky … Číst dál

Deaerátor
typ E

výrobník nápojů deaerátor Morávek CFT, Hradec Králové

Zařízení je určeno pro deaeraci vody určené pro technologie přípravy nápojů. Odvzdušnění vody je dvoustupňové recirkulační. Zařízení je schopno komunikovat s čerpadlem vstupní vody, spotřebou a CIP stanicí. Výstupní tlak je měřen a řízen na požadovanou hodnotu pomocí čerpadla s variabilními otáčkami. Dvoustupňové recirkulační odvzdušnění Automatické řízení výstupního tlaku Automatická sanitační procedura Komunikace s návaznými zařízeními Max. výkon v l/hod. 10.000 … Číst dál

Výrobníky sycené a nesycené
vody typu C a CE

výrobník nápojů saturátor Morávek CFT, Hradec Králové

Kontinuální výrobník sycené a nesycené vodyKontinuální výrobníky sycené a nesycené odvzdušněné vody. Plně automatické procedury včetně CIP. Vhodné i pro minerální vody.Výkon 4.000 až 45.000 litrů za hodinu Výrobník typu C je určen k automatické výrobě vody sycené oxidem uhličitým. Je vhodný k výrobě sodové vody s různým sycením i k dosycování minerální vody, lze ho využít využít rovněž pro přípravu sycených vín a sycených ovocných … Číst dál

Výrobníky sycených
a nesycených nápojů typu Mixer

Hanácká Kyselka Morávek CFT, Hradec Králové

MIXER – Kontinuální výrobník nápojů Výrobník typu MIXER CE/J Vario umožňuje výrobu nesycených míchaných nápojů, sycených míchaných nápojů, přípravu odvzdušněné vody s možností stabilizace oxidem uhličitým na danou kyselost, výrobu nápojů cukerných, light a směsí, energetických nápojů, včetně ovocných nápojů s poměrem ovoce do 20% bez sedimentujících částic. Obsah CO2 je plynule nastavitelný od 0 do 10 g/l (0 – … Číst dál

Zařízení pro tepelnou úpravu
nesycených nápojů a sirupů

pasterizační nesycené P14P Morávek CFT, Hradec Králové

Pastér – zařízení pro tepelné ošetření nesycených nápojů a sirupů Pasterizační zařízení typu AP je určeno k automatické pasteraci nesycených nápojů s obsahem ovocného podílu až do 100% bez sedimentujících částic a sirupů s refrakcí max. 70 Brix. Teplota pasterace je nastavitelná v rozsahu 70 až 100 °C.  Zařízení umožňuje přímou pasteraci nápojů do plniče nebo jiného návazného zařízení s nepravidelným odběrem. Technologicky … Číst dál

Zařízení pro tepelnou
úpravu sycených nápojů

pasterizační sycené BP3 Morávek CFT, Hradec Králové

Pasterizační zařízení typu BP je určeno pro bezpečnou průtočnou pasteraci nápojů s obsahem oxidu uhličitého a též nesycených nápojů s obsahem ovocného podílu až 100%. Zařízení umožňuje přímou pasteraci nápojů do plniče nebo jiného návazného zařízení s nepravidelným odběrem. Technologicky je zařízení koncipováno jako průtočný pastér s hlavním a posilovacím čerpadlem produktu, umožňující dosažení vysokých pasteračních tlaků a zaručující minimální ztrátu obsahu … Číst dál