Sirupárenská technologie

příprava a dávkování komponent Morávek CFT, Hradec Králové

Příprava a dávkování
komponent

Zařízení je určeno pro rozpouštění sypkých komponent sirupů ve vodě, k jejich úchově a dávkování do tanků sirupárny, zároveň slouží i k dávkování tekutých komponent do sirupárny. Všechny procedury – tj. napouštění a ohřev vody, míchání a dávkování s výjimkou vlastní manipulace se sypkými komponentami probíhají automaticky, bez zásahu obsluhy. Dávkovač je použitelný pro všechny běžně používané krystalické a práškové komponenty, jako je kyselina citrónová, náhradní sladidla, vitamíny, konzervanty a ostatní. Dávkování větších objemů tekutých komponent jako je tekutý cukr, případně kyselina citrónová, probíhá automaticky přímo přečerpáním z úchovného tanku komponenty do tanku sirupárny, požadovaný objem je odměřen průtokoměrem. Pro dávkování tekutých komponent z aseptických kontejnerů (ovocné koncentráty apod.) lze využít externí váhy a k odměření malých objemů tekutých komponent jako např. aromatické báze slouží cejchovaná odměrná nádoba. Technologicky je zařízení koncipováno jako stavebnice obsahující dva míchací tanky vybavené mechanickými míchadly s řízenými otáčkami, odměrnou cejchovanou nádobu, ventilový uzel s měřením průtoků a s rozdělovací deskou, čerpadla, případně uzel ohřevu vody včetně regulačního ventilu páry. Zařízení je umístěno spolu s elektrickým rozvaděčem na společném rámu, nesoucím též manipulační plošinu, která umožňuje snadný přístup obsluhy k míchacím tankům a rovněž slouží k odložení balení sypkých komponent.

 • Stavebnicová technologie umožňuje napojení na dvě nezávislá centra přípravy sirupů
 • Stroj nevyžaduje kromě manipulace se sypkými a některými tekutými komponentami, volby režimu a ošetření poruchových stavů žádnou obsluhu
 • Jednoduché ovládání, plně automatické procedury, přesné dávkování
 • Automatické protláčky potrubí vodou po ukončení dávkování
 • Možnost souběhu rozpouštění v míchacím tanku a dávkování tekuté komponenty do sirupárny
 • Automatické nastavení požadované teploty ohřevu vody podle druhu rozpouštěné komponenty (u verzí se samostatným ohřevem)
 • Kontinuální měření výšky hladiny v tanku včetně přepočtu na objem
 • Intenzívní míchání mechanickými míchadly s přizpůsobením rychlosti míchání automaticky podle množství a druhu rozpouštěné komponenty
 • Doprava komponent do sirupárny s aut. regulací průtoku
 • Automatická CIP procedura, nízká spotřeba sanitačního prostředku
 • Míchací tanky pracují nezávisle – možnost souběhu výroby
 • Řídicí systém Allen-Bradley a grafický displej pro snadné ovládání
 • Standardně je zařízení připraveno pro komunikaci se 2 centry přípravy sirupu, úchovnými tanky na tekutý cukr a kyselinu citrónovou, s externí váhou, čerpadlem vody, s CIP stanicí a popřípadě centrem přípravy TC dodávajícím horkou vodu
 • Snadná údržba, minimum pohybujících se dílů
Průtok dávkované komponenty100 l/min.200 l/min.300 l/min.
Průtok hlavní komponenty10 m3/hod.20 m3/hod.30 m3/hod.
Objem míchacích tanků2 x 500 l2 x 750 l2 x 1000 l
Rozměry max. (š x h x v)3,2 x 2,3 x 2,2 m3,8 x 2,5 x 2,3 m4,0 x 2,8 x 2,5 m
Příkon max.10 kW14 kW18 kW

Kontakty

Kontaktujte nás

Dle vaší poptávky připravíme co možná nejpřesnější cenovou nabídku. Zavolejte nám, napište nebo vyplňte kontaktní formulář.

Máte dotaz? Využijte náš kontaktní formulář.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.