Kontinuální příprava
tekutého cukru

kontinuelní rozpouštění cukru Morávek CFT s.r.o. Hradec Králové

Zařízení je určeno ke kontinuálnímu rozpouštění krystalu ve studené nebo předehřívané vodě a následné filtraci produktu před dopravou do pasterizačního zařízení, případně do místa spotřeby. Zařízení je schopno přípravy tekutého cukru o refrakci nepřevyšující 65 Brix pro vodu o teplotě 20 °C a 70 Brix pro předehřátou vodu. Centrum se skládá z rozpouštěcího tanku, ventilového uzlu včetně rozdělovací desky, cirkulačního čerpadla, … Číst dál

Dávková příprava
tekutého cukru

dávkové rozpouštění cukru Morávek CFT, Hradec Králové

Zařízení je určeno k automatické dávkové přípravě tekutého cukru rozpouštěním krystalu ve vodě, následné filtraci a chlazení vyrobeného tekutého cukru při dopravě do místa spotřeby. Umožňuje přípravu tekutého cukru až do refrakce 75 Brix, teplota rozpouštění je nastavitelná v rozsahu 80 až 95 °C. Technologicky je zařízení koncipováno jako jednoplášťový izolovaný rozpouštěcí tank, vybavený cirkulačním okruhem s čerpadlem, filtrací, tepelným výměníkem, … Číst dál

Příprava a dávkování
komponent

příprava a dávkování komponent Morávek CFT, Hradec Králové

Zařízení je určeno pro rozpouštění sypkých komponent sirupů ve vodě, k jejich úchově a dávkování do tanků sirupárny, zároveň slouží i k dávkování tekutých komponent do sirupárny. Všechny procedury – tj. napouštění a ohřev vody, míchání a dávkování s výjimkou vlastní manipulace se sypkými komponentami probíhají automaticky, bez zásahu obsluhy. Dávkovač je použitelný pro všechny běžně používané krystalické a práškové komponenty, jako je kyselina … Číst dál

Sirupárna – centrum přípravy
sirupu z komponent

sirupárna Morávek CFT, Hradec Králové

Zařízení pro přípravu sirupů je určeno ke směšování tekutého cukru, popřípadě vody a umělých sladidel s ostatními komponentami sirupů. Zároveň slouží k dopravě hotových sirupů do místa spotřeby, může být použito jak pro výrobník nápojů, tak pro plniče sirupu nebo pasterační zařízení. Zařízení je možné rovněž využít pro přípravu ovocných šťáv se sedimentujícími částicemi a jiných nesycených nápojů. Technologicky … Číst dál