Kofola Deaerátor E280

S požadavkem na rozšíření portfolia výrobků o nápoje obsahující pulpu citrusových plodů bylo nutno na jaře tohoto roku řešit v provoze Kofoly otázku nežádoucí flotace pulpy s následnými ztrátami požadovaného obsahu ve finálním výrobku. Tohoto úkolu jsme se zhostili jednak návrhem nového technologického postupu přípravy takového nápoje , jednak dodávkou de aerátoru připravujícího dostatečně rychle dávku odvzdušněné vody pro takovýto nápoj. Standardně vyráběné zařízení tak pomohlo k vyřešení problému a navíc je k dispozici i pro další možné aplikace. Další příklad toho, že naše firma nedodává pouze zařízení , avšak našim zákazníkům poskytujeme komplexní služby , které vedou k nalezení řešení technologických problémů, spojených se zaváděním výroby nových výrobků.