Kofola Krnov první fáze

Po několikaměsíčních přípravách byla v Kofole a.s., provoz v Krnově spuštěna do provozu první realizační fáze – malá linka se saturátorem BC 30 Vario pro sycení a stáčení Cideru a míchaných ovocných nápojů do skleněných lahví. Od roku 2006, kdy byla podobná linka prvně dodána do pivovaru Bth Ales poblíž Bristolu, UK, byla tato osvědčená kombinace systému centrálně řízeného Saturátorem BC 30 Vario bez nejmenších problémů spuštěna v době velmi omezených podmínek vlivem epidemie Covid 19. Na tuto první fázi bude navazovat v krátké době též fáze druhá, tedy centrum přípravy a distruibuce míšených nápojů, kde se využívá saturátoru BC30 Vario i k odvzdušnění a dávkování vody přímo do centra přípravy nápojů.