Limo Špes

Na základě poptávky vznesené koncem léta jsme využili náš starší skladový stroj C280 a
přestavěli jej na zařízení typu CE 240 Vario. Ač zařízení původně z druhé ruky, byl tento stroj
kompletně repasován a byla provedena jeho přestavba na zařízení plně odpovídající našim
dnešním standardům. Současně bylo zařízení doplněno a samostatně stojí čerpací stanici
minerální vody, dopravující minerální vodu z akumulačních tanků. Výsledkem použití zařízení,
které má plně automatické receptury je jednak rozšíření škály výrobků i na nesycené či
dekarbonizované odvzdušněné vody, dále o vody s vyšším obsahem CO2 a nový systém také
umožnil snížit potřebu plynu v akumulačních tancích na úroveň nezbytně danou originálním
obsahem plynu v minerální vodě.