Ondrášovka

Na samém sklonku letošního roku jsme dokončili instalaci a uvedení do provozu souboru
Zařízení RKC5 A sloužícímu pro dávkové rozpouštění krystalické kyseliny citrónové , její úchovu
a následnou distribuci v návaznosti na naši dříve dodanou sirupárenskou technologii
v rozvíjejícím se provozu stáčírny minerálních vod v Moravském Berouně. Tato technologie,
dodaná na požadavek Ondrášovky, bude nyní k dispozici jako standardní díl sirupárenské
technologie a dokazuje výhodnost filozofie stavebnice umožňující postupné rozšiřování
Věříme, že tato část mozaiky pomůže optimalizovat a dále automatizovat proces výroby
sirupů nejen zde ale v mnoha dalších provozech tak, jako tomu vylo již dříve v Poděbradce po
dodávce zařízení s dvakrát větším výkonem.