Panhead Brewery – aplikace na kegy

Další aplikací v Panhead Brewery na Novém Zélandu je dodávka strojeBC30 pro linku na plnění KEG sudů. V době uvedení do provozu se podařilo dosáhnout dokonce výkonu převyšujícím téměř o 10% garantované maximální hodnoty dle smlouvy, a to při zachování tradičně vysoké kvality dosycovaného piva.