Parrotdog Brewery

Velmi neobvyklou instalací z hlediska vlastního uvedení do provozu je dodávka kompletní linky kombinující sycení a plnění piva do lahví a do KEG sudů. Kompletní linku u nás před dodávkou vyzkoušenou v továrním nastavení si totiž zákazník dle dodaných výkresů a dokumentace ustavil, smontoval a také rozběhl ve vlastní režii. Bylo zajímavé si se zákazníkem vyměnit zkušenosti a zodpovědět cílené dotazy a zároveň zjistit zkušenosti z více jak ročního provozu. Těší nás, že naše zařízení obstálo i v takovéto zkoušce a slouží nyní i jako velmi pěkná reference na daném trhu s velmi dobrou dostupností, neboť pivovar je přímo u letiště hlavního města Nového Zélandu – Wellingtonu.