Pivovar Frýdlant v Čechách

Vlétě jsme dodali do Pivovaru Albrecht ve Frýdlantu náš plně autonmatický průtočný paster
BP3P. Po několikaměsíčním úsilí spojeném s napojením zařízení na média bylo zařízení
spuštěno v listopadu. Věříme, že zařízení umožní rozšířit portfolio výrobků a zahraničních
odběratelů a umožní tak růst pivovaru, který podobně jako mnoho další trpí důsledky
vládních nařízení souvisejícími s epidemií Covid 19 , paster a jeho způsob financování tak
představuje z naší strany alespoň drobnou pomocnou ruku.