Pivovar Glock, Svachova Lhotka

I malé pivovary již nějakou dobu pošilhávají po výrobě nealkoholicjkých či míšených alkoholických nápojů a plnění do lahví či KEG sudů. Ukázkou takové aplikace je dodávka zařízení CW 400 vario do Svachovky. Osvědčená technologie přináší okamžitý benefit.