Saltaire Brewery

Velmi pěkná instalace v nově otevřeném provozu  poblíž Manchesteru. Technologie  sestávající ze sanitační jednotky CIP 5 SA, stroje BC/BF 30 Vario  a Tribloku  s osmnácti plnicími ventily je navržena pro  doplnění o automatického plnění  KEG sudů v další fázi. Tato instalace  ověřila díky  změně  polohy přetlačných tanků  do podstatně větší vzdálenosti, než s čím počítal projekt , že naše zařízení s automatickou regulací  sycení CO2 podle teploty  i v takovýchto případech dosáhne  stabilních hodnot  obsahu a minimálních ztrát.