Šťastné vinařství, Blučina

Těší nás vzrůstající zájem vinařů o naše mnoho let ( více jak 30 ) let vyráběné zařízení typu CW , které bylo vyvinuto původně právě pro přípravu a plnění sycených vím. Přestože těchto strojů bylo za ta léta vyrobeno a dodáno do celého světa na různé aplikace včetně výzkumu a vývoje několik set, je pro nás návrat k původnímu účelu vždy nostalgií. Po panu Šilinkovi z Pavlova a panu Židkovi z Popic a dalších vinařích ze Slovenska je pan Šťastný v krátké době dalším , který používá naše zařízení, v tomto případě i včetně modulu sterilní filtrace BF05 , která díky systému protláčky plynem eliminuje jakoukoli možnost oxidace produktu při najíždění bez ztráty vlastního produktu.