Stock Plzeň Božkov

Září 2022 Stock Plzeň Božkov
To, že stovky vyrobených kusů zařízení typu CW za desítky let, vyráběných naší firmou a dodávaných do celého světa, svědčí o vysoké variabilitě těchto zařízení není asi třeba zdůrazňovat. Jednou z aplikací je použití daného zařízení mimo jiné i jako samostatně stojícího saturátoru s nastavitelnou účinností sycení, která umožní i spojení s jiným plničem bez nutnosti použití dopravního čerpadla produktu. Praktickou ukázkou, doplněnou ještě o další periferní zařízení jako je sterilní filtrace a průtočné chlazení produktu před sycením pomocí externího chladicího modulu s elektronicky řízenou chladicí jednotkou s vodním chlazením pro vnitřní použití, navíc ve spojení s naší mobilní sanitační jednotkou CIP 5 SA Mobile sloužící pro sanitaci jak saturátoru, tak vlastního nezávislého v nově zbudované lince pro výrobu směsí alko a nealko nápojů plněných do plechovek ve firmě Stock v Plzni- Božkově.