Veseta Litovel

V polovině března  letošního roku jsme provoze Veseta Litovel dokončili přestavbu a upgrade  druhého  výrobníku nápojů navazující na přestavbu prvního výrobníku  provedenou v závěru loňského roku. 

 Cílem akce bylo umožnit výrobu většího portfolia výrobků, zvýšit výtěžnost ve spojení s dříve instalovanými automatickými sirupárenskými technologiemi a zvýšit  kvalitu  vazby oxidu uhličitého ve vysoce  sycených nápojích tak, jak je tomu u současné generace našich mixerů.