Výrobník Mixer 280 CE/J Vario v Hanácké Kyselce

Na sklonku zimy jsme v Hanácké kyselce instalovali nejen nový výrobník sycených a nesycených nápojů ke stávajícímu plniči, ale v souvislosti s ním i nové distribuční centrum minerální vody a zařízení pro příjem a distribuci sirupů u stávající sirupárny. Cílem instalace byla modernizace, zvýšení výtěžnosti, hygieny a variability výroby spolu se snížením materiálových, energetických a surovinových nákladů spojených s původním řešením.